Dunia trading forex akan selalu berkaitan erat dengan broker. Dalam dunia trading, broker adalah orang yang mempunyai peran penting menghubungkan pihak penjual dengan pembeli di […]